Nieuws

Kabinet wil gastouderopvang uitzonderen van speeltoestellenwet 

Vers va de pers: Het kabinet wil de gastouderopvang uitzonderen van de verplichting om aan het ‘Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen’ (WAS) te voldoen. Daarvoor is een wijziging van een Algemene maatregel van bestuur (AMvB) nodig, welke vandaag ter...

GASTOU in actie voor het Prinses Maximá Centrum

Van 5 tot en met 7 maart hebben wij samen met gastouders gewandeld in Barneveld, Nijkerk, Woudenberg, Voorthuizen en Scherpenzeel. Een groot succes en met veel enthousiasme hebben gastouders en ouders samen gewandeld! 9 maart jongstleden liepen wij met een aantal...

Kerstinloop voor de gastouders van GASTOU

Net als andere jaren geeft GASTOU een kerstattentie aan haar gastouders. We nodigen je uit om deze op te komen halen tijdens onze kerstinloop op dinsdagavond 12 december tussen 19.00 en 21.00 uur bij de vuurplaats op Het Schaffelaar Erf, Stationsweg 2 in Barneveld....

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

GASTOU organiseert voor haar gastouders een interessante avond over de  meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, 30 november a.s. in Voorthuizen Wat doe jij als: Elske weer met vieze kleren en een loopneus komt?Moeder jou vertelt dat vader is opgenomen met een...

Voorlezen in de gastouderopvang

In samenwerking met GASTOU Gastouderopvang organiseerde de Bibliotheek Scherpenzeel, 06 november jl. , een avond over voorlezen in de gastouderopvang.   Genieten van voorlezen; Emma en Sanne genieten bij gastouder Jacolien van het voorlezen. Altijd zijn er...

Speeltoestellen op de opvanglocatie

Onlangs heeft de rechter een uitspraak gedaan over speeltoestellen in de gastouderopvang. De rechter heeft geoordeeld dat speeltoestellen van gastouders en bij vraagouders waar gastouders werken onder de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS) vallen en daarom moeten...

Jouk Ziengs, 25 jaar gastouder bij GASTOU

  Hartelijk gefeliciteerd Jouk met je 25 jarig jubileum als gastouder bij GASTOU. Al 25 jaar een unieke samenwerking, waarbij wij al 25 jaar vele gastkinderen zijn opgevangen. Kijk eens hoe tevreden en leuk de kindjes samen zijn bij Jouk. Op nog naar vele jaren....

Tina van de Haar, 25 jaar Gastouder bij GASTOU

Allereerst feliciteren wij Tina van de Haar met haar 25-jarig jubileum als gastouder!  Op 15 september jl. hebben we Tina van de Haar uit Renswoude in het zonnetje gezet. Tina werkt maar vol vertrouwen al 25 jaar als gastouder met ons samen. Dit jubileum hebben wij...

Carla 25 jarig jubileum

Hiep hiep hoera! Carla van de Wetering heeft haar 25 jarig jubileum op 1 maart 2023 gevierd. Zij is op 1 maart 1998 in dienst gekomen bij één van de rechtsvoorgangers van GASTOU, Stichting Gastouderburo Harlekijn. Op 1 maart hebben wij als Team GASTOU Carla in het...

Maak kennis met het team van GASTOU

Ze realiseerden honderden succesvolle matches tussen ouders en gastouders in de afgelopen 30 jaar en staan altijd klaar voor ouder én gastouder. Maar wie zijn eigenlijk die drijvende motoren achter deze gastouderopvang? Het 30-jarig bestaan van het gastouderbureau in...

GASTOU OUDERS Bij ons aan de keukentafel speelhutSpeeltoestellen op de opvanglocatie

In juni jl. heeft de rechter een uitspraak gedaan over speeltoestellen in de gastouderopvang. De rechter heeft geoordeeld dat speeltoestellen van gastouders en bij vraagouders waar gastouders werken onder de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS) vallen en daarom moeten voldoen aan de regels die in deze wet zijn vastgelegd. Speeltoestellen die onder de Wet Attracties en Speeltoestellen (WAS) vallen, moeten voldoen aan specifieke veiligheidsnormen en moeten een certificaat van goedkeuring hebben. Speeltoestellen bij gastouders moeten voortaan gekeurd worden en moeten voldoen aan normen. Deze normen hebben betrekking op verschillende aspecten, zoals de constructie, het ontwerp en het onderhoud van het speeltoestel. Het doel is om ervoor te zorgen dat deze toestellen veilig zijn voor kinderen om op te spelen en dat er zo min mogelijk risico op ongelukken is. Deze wet is normaal gesproken van toepassing op speeltoestellen die je in openbare ruimtes, zoals speeltuinen, vindt. Echter, de rechter heeft besloten dat gastouders ook onder deze wet vallen, omdat zij zorgen voor kinderen en dus een verantwoordelijkheid hebben voor hun veiligheid. De gastouder vangt namelijk bedrijfsmatig kinderen op waarbij de speeltoestellen op de gastouderlocatie (zowel buiten als binnen) niet alleen privé gebruikt worden, maar ook bedrijfsmatig gebruikt worden. Als gevolg hiervan vallen de speeltoestellen onder de term “publiek gebruik” en moeten deze aan de Wet Attracties en Speeltoestellen vallen.

Bezwaar tegen besluit

De adviesraad gastouderbureaus van de Branchevereniging Kinderopvang, waar GASTOU lid van is, de NYSA (belangenvereniging voor gastouders) en de toezichthoudende instanties GGD en VNG zijn van mening dat de WAS niet van toepassing is op de gastouderopvang. Wij zijn van mening dat in het belang van de gastouders en het spelplezier van de kinderen, er voor de gastouderopvang een uitzondering gemaakt dient te worden. Op dit moment is het nog niet duidelijk of dit gaat gebeuren. De gesprekken hierover lopen nog. Gastouders hoeven daarom nu nog niets te doen en hoeven nu nog niets in gang te zetten om hun speeltoestellen te laten keuren. De GGD geeft aan dat er op dit moment niet anders wordt omgegaan met de speeltoestellen in de gastouderopvang dan gebruikelijk. De toezichthouder gaat dus niet opeens handhaven als er een speeltoestel in de tuin staat en deze is niet gecertificeerd conform de eisen van de WAS.

Wat kunnen je nu het beste doen?

1 Heb jij speeltoestellen in de tuin? Controleer dan of jouw speeltoestellen, zowel binnen of buiten, aan de WAS moeten voldoen.

2 Vang jij bij de ouders thuis op, dan controleer je of de speeltoestellen die zij in de tuin hebben onder de WAS vallen. Want jij bent aan het werk bij de vraagouders, dus die wet geldt dan ook voor de speeltoestellen in de woning van de ouders tijdens opvangtijden.

3 Valt deze wel onder de WAS dan adviseren wij je het speeltoestel tijdelijk niet te gebruiken zolang er geen uitsluitsel is en gebruik te maken van openbare speeltuinen.

Waarom niet gebruiken?

Als gastouder is het advies om geen speeltoestellen te gebruiken die onder de Wet Attracties en Speeltoestellen vallen. Want bij ongelukken kan de gastouder een bestuurlijke boete van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit krijgen per niet gekeurd speeltoestel. Het is van groot belang dat jij je bewust bent van de rechterlijke uitspraak en de regels van deze Wet.  Door geen speeltoestellen te gebruiken die onder de WAS vallen, kunnen gastouders de veiligheid van de kinderen waarborgen. Het is raadzaam om de reikwijdtenotitie van de wet te raadplegen voor meer informatie hierover welke ook gemaild is.

Ik kan me voorstellen dat dit heel veel verwarring geeft en dat je vragen hebt. Bel daarom gerust je bemiddelingsmedewerker met vragen. Ook bij ons is er veel onduidelijkheid, maar samen komen we er wel.

Wij zetten ons heel erg in zodat we voor onze branche een werkbare oplossing kunnen vinden, het liefst in de vorm van een uitzonderingspositie. Maar wijk voor nu dus even uit naar een openbare plek of gebruik de speeltoestellen niet.